hosting image

רכשתי דומיין, כיצד אדע אם הוא עבר בהתאם להגדרות?

לאחר שרכשנו את שם המתחם ועדכנו את השרתים אליו הוא יופנה (nameservers) , נותר לנו להמתין בין מספר שעות ועד ל-72 שעות עד שהרכישה והשינויים יכנסו לתוקף. אם ככה, מתי נדע שהדומיין עבר אלינו בהצלחה והשינויים נתפסו? אפשר לעשות שאת בכמה דרכים. בקישור הזה תוכלו לראות אם הדומיין פנוי או תפוס, אם הוא עדיין פנוי (אין צורך להבהל) זה אומר שהדומיין עדיין לא הגיע לרשם האינטרנט ולכן עדיין אין מידע אודות הדומיין שקניתם. במידה והדומיין תפוס, תוכלו ללחוץ על כפתור whois שיופיע על המסך ושם תראו לאיפה הדומיין מופנה. אפשרות נוספת, היא לקבל מידע מורחב אודות הדומיין שלכם. מה זה מידע מורחב? תוכלו לדעת בדיוק לאיפה מופנה ה A RECORD, MX RECORD , לאיזה IP מופנה הדומיין ועוד מידע רב. הקישור למידע המורחב לרוב, 2 בדיקות אלו מספיקות כדי לדעת את מירב המידע על שם המתחם שם.