אחסון אתרים

אינטרסיטי

אחסון אתרים

אחסון אתרים מקצועי, אמין ואיכותי
צוות תמיכה מיומן שעובד עבורכם!

אחסון האתרים הטוב ביותר

אחסון אתרים אבטחת מידע

מחוייבים לזמינות

מערך התקשורת בחווה מגובה בשרידות על גבי תשתיות בלתי תלויות.

מחוייבים להגנה

מערכות הגנה מתקדמות נגד DDOS מבית ARBOR, סינון תכנים (WAF) ואיתור נוזקות.

מחוייבים לתמיכה

צוות תמיכה ייעודי לשרותכם. נשמח לסייע ולעזור כל הדרך אל ההצלחה שלכם.

כללי

אבטחה מידע כוללת מגוון רחב של מנגנונים ומערכות אבטחה המופעלות על ידי אינטרסיטי אחסון אתרים, לצד אבטחת המידע המופעלת על ידי כל לקוח אחסון אתרים. אינטרסיטי מאחסנת את השרתים שלה בשני Data Centers בישראל, תחת אבטחה פיזית ואבטחת סייבר ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, מפעילה אינטרסיטי מנגנוני בקרת גישה למידע לקוחות אחסון אתרים וכן תחזוקה שוטפת של אסטרטגיית אבטחת המידע שלה.

אינטרסיטי אחסון אתרים פועלת בהתאם לתקני אבטחת מידע המחמירים ביותר ומיישמת כלים פרו אקטיביים מתקדמים למניעת ניסיונות פריצה לשרתי האחסון, לחשבונות הלקוחות ולאתרי הלקוחות. עמידה בחזית הטכנולוגית של אבטחת מידע, מחייבת את אינטרסיטי להיות חברת אחסון אתרים עדכנית ובעלת מומחיות העולה בקנה אחד עם איומי האבטחה המתחדשים, לשם מתן מענה מקצועי, יעיל ומבעוד מועד לאיומים אלו.

אבטחת המידע בחברת אינטרסיטי אחסון אתרים נועדה להגן על הנתונים האישיים והציבוריים של לקוחות אחסון אתרים, על מנת שאלו יישמרו פרטיים וחסויים – בהתאם לסוג הנתונים. כמו כן, גם מידע ציבורי של לקוחות אחסון אתרים מוגן מפני פריצות אבטחה, בהתאם לתקנים. עם זאת, גם במידה וחלילה הצליח גורם עוין לבצע נזק כלשהו בחשבון האחסון או באתר, המידע מגובה וניתן לשחזרו בכל עת בכמה קליקים.

נדגיש להלן את סעיף אבטחת המידע מתוך תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפס סיסמאות ו/או להשבית את השירות לפרקי זמן סבירים על מנת לבצע פעולות אחזקה, תחזוקה, ביקורת שרתים, פעולות אבטחה וכיוצ”ב. האמור לעיל הכרחי לצרכי תחזוקה שוטפת, ואין באמור כדי להוות עילה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי מכל סוג.

למען הסר ספק, האחריות לאבטחת האתר, אבטחת המידע באתר, גיבוי התכנים, שימור התוכן והמידע בו, מניעת גישה לאתר מבלתי מורשים, אבטחת קוד המחשב של האתר ויתר פעולות האבטחה הנדרשות, מוטלות על המשתמש בלבד ועליו לנקוט בכל פעולה בכדי להגן ולאבטח את האתר והנתונים בו, לרבות התייעצות עם מומחה אבטחת רשת וכיוצ”ב.

החברה מפעילה, כשירות למשתמש בלבד ולפנים משורת הדין, שירות גיבוי אתרים הכפוף למדיניות החברה ולמגבלות טכנולוגיות שונות. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכשל בגיבוי מכל סוג שהוא וכפועל יוצא, לכל נזק שיגרם לאתר ו/או למשתמש ו/או למאן דהו, במישרין או בעקיפין. האחריות לגיבוי האתר והתכנים שעליו מוטלת על כתפי המשתמש בלבד!

לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או עילה לתביעה כנגד החברה לעניין אבטחת האתר ו/או גיבוי התוכן כמפורט דלעיל. כל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים, יחול על המשתמש בלבד. משכך, חזקה כי המשתמש התייעץ עם מומחה מתחום אבטחת המידע ו/או שכר את שירותיו עובר להתקשרותו עם החברה וקבלת שירותיה.

במידה ואתר המשתמש כולל שירות סליקת כרטיסי אשראי, על המשתמש לוודא כי האתר עומד בתקנים המחמירים לעניין זה – תקן PCI dss.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בסנקציות נגד משתמש ו/או אתר אשר אינו עומד בתקנים המחמירים לעיל ו/או המכיל פרצות אבטחה מכל סוג אשר עלולות לסכן את משתמשי האתר, את החברה או צדדים שלישיים – וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או עילה לתבוע את החברה או לדרוש ממנה דבר.

©כל הזכויות שמורות - החומרים והתכנים המפורסמים באתר זה הינם פרי יצירתו של בעל האתר ומוגנים על פי חוקי זכויות היוצרים. אין רשות להעתיקם, להפיצם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או אישי אשר יש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר.
אינטרסיטי - מקבוצת ג'טסרבר אחסון אתרים
thumbs-upquestion-circlechevron-down-circle